Заходи безпеки при використанні:

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ:

З метою можливих отруєнь при роботі з пестицидами, а також попадання препарату в харчові продукти і фураж, забруднення водойм, повітря і ґрунту населених пунктів, необхідно строго дотримуватись заходів безпеки, передбачених Державними санітарними правилами «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98 та «Державними санітарними правилами авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України», затв. МЗ України №382 від 18.12.96 р. У зв’язку з цим потрібно чітко виконувати всі заходи безпеки згідно з розробленими інструкціями, основними з яких є:

Усі працюючі з отрутохімікатами повинні мати допуск (посвідчення) на право виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами, видані відповідно до порядку отримання допуску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №746, від 18.09.95 р.;

До роботи з пестицидами не допускаються особи, молодші за 18 років, вагітні і жінки-годувальниці, а також особи, у яких при попередньому медичному огляді виявлені захворювання, при яких забороняється робота з пестицидами;

Громадяни, які направлені на роботу з отрутохімікатами, повинні пройти попередній медичний огляд та інструктаж про токсичні властивості препаратів, що вносяться, нормах, строках та способах їх застосування;

Працюючих з отрутохімікатами слід забезпечити спецодягом з щільної, пилонепроникної тканини, спеціальним взуттям, респіраторами, протигазами, захисними окулярами, рукавицями;

Робота з отрутохімікатами повинна проводитися під керівництвом спеціалістів із захисту рослин або агрономів, які мають підготовку по заходам безпеки при роботі з отрутохімікатами;

Уникати контакту шкіри, очей і одягу з препаратом та робочим розчином. Не вдихати пил та аерозольні випари;

При роботі з отрутохімікатами потрібно дотримуватись правил особистої гігієни, на місцях роботи не приймати харчі, не пити, не палити. Перед харчуванням потрібно зняти спецодяг, вимити з милом руки і лице, прополоскати рот. Після роботи слід добре струсити одяг і прийняти душ;

Спецодяг и захисні засоби перед їх повторним використанням піддавати очистці;

В місцях роботи з отрутохімікатами забороняється зберігання харчів, води, фуражу та предметів домашнього побуту;

Тривалість роботи з отрутохімікатами не повинна перевищувати 6 годин, а при використанні сильнодіючих отрут (препаратів ртуті, миш’яку. Фосфорорганічних сполук) – 4 години;

Забороняється залишати отрутохімікати в полі та інших місцях без охорони;

Випас худоби та укіс на оброблених гербіцидами ділянках дозволяється не раніше, як через 45 діб після обробки.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, УМОВИ БЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ:

Препарати слід зберігати згідно 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, збереження та застосування пестицидів у народному господарстві».

Отрутохімікати потрібно зберігати в оригінальній упаковці в сухому прохолодному складському приміщенні для агрохімікатів, яке має припливно-витяжну вентиляцію, поодаль від нагрівальних приладів, окремо від харчових продуктів та кормів при температурах не нижче +1°С і не вище +35°С.

Потрібно запобігати проникнення в складське приміщення вологого повітря. Забороняється зберігання у пошкодженій тарі. Транспортувати і відпускати препарати необхідно в спеціальній міцній, добре закритій тарі з вказівкою назви та кількості препарату.

Швидкість руху транспорту під час перевезення пестицидів повинна бути не більше 40 км/год, за несприятливих погодних умов – не більше 20 км/год.

Транспорт, апаратура, залишки препарату знезаражуються хлорним вапном, 10% розчином кальцинованої соди; порожня тара спалюється в установлених

місцях, забороняється повторне використання тари.

ПРИ РОБОТІ З ПЕСТИЦИДАМИ ПОТРІБНО НЕ ДОПУСКАТИ:

Забруднення іригаційних вод і водних джерел, що використовуються для побутових потреб;

Забруднення харчових продуктів і кормів;

Випас худоби на оброблених територіях;

Збирання врожаю або кормів протягом строків очікування.

ЗАХОДИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ:

До складу пестицидів входять органічні сполуки, зокрема розчинники, які характеризуються вогненебезпечними властивостями. Деякі з них горять та розкладаються під дією високих температур. Це може спричинити отруєння та матеріальні збитки.

ДЕЯКІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО УНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ:

Регулярно перевіряйте укомплектованість та справність протипожежного обладнання;

Для гасіння використовуйте пісок, грунт, пінні або порошкові вогнегасники;

При охопленні вогнем пестицидів не використовуйте воду для його гасіння;

При неможливості самостійного уникнення пожежі викликайте пожежну бригаду.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОПАДАННІ ПРЕПАРАТУ НА ШКІРУ, В ОЧІ, ШЛУНОК, ПРИ ВДИХАННІ ТОЩО:

У разі будь-якого нездужання негайно припинити роботу, вжити заходів першої допомоги і викликати лікаря.

При попаданні препарату:

У шлунок – необхідно дати постраждалому випити декілька стаканів води та викликати блювоту. Для більш повного видалення препарату із організму треба повторити це декілька раз. Після чого необхідно дати випити півсклянки 2% розчину питної соди, розмішати 2-3 столові ложки активованого вугілля;

В очі – зняти препарат ватою або куском матерії та ретельно змити його теплою водою з милом (для фосфорорганічних – попередньо обробити 5-10% розчином аміаку або 2-5% розчином хлораміну);

При інгаляційному попаданні в організм – постраждалого вивести із небезпечної зони, дати доступ свіжого повітря.

У разі необхідності доставити потерпілого в лікувальну установу для надання спеціалізованої допомоги. Лікування симптоматичне.

Особливу увагу потрібно приділити фосфорорганічним препаратам: Дуглас. При отруєнні в терапії використовувати антидоти: атропін, оксидові препарати (ПАМ, токсогонін та ін..) Тяжкі отруєння можуть призвести до шоку і смерті протягом декількох годин після надходження у шлунок. Для інших препаратів –антидотів немає.